Symposium 2016

Op 18 maart 2016 werd een symposium (dat we ook wel terugkomdag noemen) gehouden met de titel: Hoe gaan voedingsmiddelentechnologen om met de voedselveiligheid en certificering? Ongeveer 110 personen hebben aan de middag deelgenomen.
Naast lezingen van interessante sprekers en het peilen van meningen, zijn ook de stagebegeleiders van het jaar gekozen. Dit zijn Frank Leystra van Hooghoudt distillaries en Roeland Holtland van Heiploeg. Lees meer in het verslag.