Over het netwerk

De zuivelschool, of liever de school voor levensmiddelentechnologie, in Bolsward was en is een begrip. Nog steeds. Mensen die hun opleiding, HBO en/of MBO, daar hebben genoten worden gemiddeld erg gewaardeerd en vonden destijds snel een baan. Ze vormen, nog steeds, een hecht netwerk. De school is opgeheven en de erfgenamen zijn voor het hbo Life Sciences & Tecnology – Hogeschool van Hall Larenstein en voor het mbo de opleidingen mbo Life Sciences – Nordwin College. Deze opleidingen werken ook nu nauw samen.

Het netwerk blijft. Wat blijkt uit het feit dat het 100 jarige “bestaan” in 2004 werd gevierd met een grote reunie. Wat in 2014 werd herhaald voor het volgende decennium. Hoewel de school als zodanig niet meer bestaat, leeft het netwerk voort. Aangevuld met nieuwe afgestudeerde studenten voeding. Vanuit het netwerk worden symposia georganiseerd. Ook zijn ambassadeurs actief om het vakgebied onder de aandacht te brengen.

De mensen die zorg dragen voor dit netwerk en initiatieven ontplooien zijn: Martin Wijnia, Simon Scheltinga en Teo Bijlsma. Via info@zuivelschool.nl kunt u met hen in contact komen.